Raad van Advies

Avodah heeft een Raad van Advies om ons scherp te houden, te inspireren en bevragen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Er zitten drie mensen in de Raad van Advies. Zij hebben ruime ervaring in hun vakgebied en affiniteit met onze organisatie. Roel de Gelder (kracht: organisatie en management), Marian de Jeu (zorginhoudelijk sterk) en Hendrik Meijer (kennis van financiën en bedrijfsvoering).

Zij stellen zich voor: