Raad van Commissarissen

Avodah heeft een Raad van Commissarissen om ons scherp te houden, te inspireren en bevragen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Er zitten drie mensen in de Raad van Commissarissen. Zij hebben ruime ervaring in hun vakgebied en affiniteit met onze organisatie.

Leden van de Raad van Commissarissen:

  • Roel de Gelder
    • Kracht: organisatie en management
  • Marian de Jeu
    • Kracht: Zorginhoudelijk sterk
  • Hendrik Meijer
    • Kracht: Kennis van financiën en bedrijfsvoering