Waar we voor staan

Ontspannen en ruim wonen in de natuur: een bospark met vrijheid én nabijheid!

Avodah. Een Hebreeuws woord, dat werken in de betekenis van dienen, werken met je hart uitdrukt. Dat is het goede leven. Leven in verbinding met jezelf, je medemens en je Schepper. Dat geeft mooi weer hoe wij deze leefplek graag zien.

We willen een leefplek bieden waar we met elkaar goed kunnen leven. Goed leven is een leven waar je kunt zijn wie je bent, ruimte krijgt om je te ontwikkelen en waar je de hulp krijgt die je nodig hebt om je leven zinvol in te richten.

We geloven in en leven met God, die alle mensen geschapen heeft. Daarom is elk mens van waarde, uniek en geliefd. Elk mens heeft zijn eigen talenten gekregen die ingezet en ontwikkeld mogen worden. Een mens is ook gemaakt om te leven samen met anderen om te geven en te ontvangen.