22 juni 2020

Wat kost wonen bij Avodah?

Je kunt bij ons wonen en/of werken met een WLZ indicatie (VG of GGZ). We werken daarbij met VPT.  Dat betekent dat je een woning op het park huurt van je inkomen/uitkering en op basis van je indicatie begeleiding krijgt. Ook als je een WMO-indicatie (bijvoorbeeld Beschermd Wonen) hebt, kun je bij ons wonen. We hebben daarvoor een aantal woningen beschikbaar. We kijken graag met je naar de mogelijkheden. Als je voorkeur hebt voor een andere vorm (PGB), is dat uiteraard bespreekbaar. 

Er zijn verschillende huurprijzen, afhankelijk van de grootte van je woning. De prijzen blijven onder de huursubsidiegrens.

Omdat je met een indicatie bij ons woont, betaal je ook een eigen bijdrage. Dat gaat buiten ons om en die berekent het CAK voor je. Kijk op https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz voor meer informatie. Op de site van het CAK kun je je eigen bijdrage berekenen https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp